Účtovníctvo RM-ú

Daňové informácie

 

 

2. apríl (Utorok)

 • termín na podanie daňového priznania k DPFO a DPPO za rok 2012 + splatnosť dane z príjmov za rok 2012

8. apríl (Pondelok)

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie - SZČO za marec 2013

15. apríl (Pondelok)

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou zamarec 2013 - FO a PO a predloženie oznámenia o zrazení a odvedení dane správcovi dane
 • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za marec 2013 a predloženie oznámenia o zrazení a odvedení dane správcovi dane

22. apríl (Pondelok)

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla za najviac 12 kalendárnych po sebe nasledujúcich mesiacov obrat 49 790 €
 • termín na podanie súhrnného výkazu zamarec 2013 alebo 1. kvartál 2013 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci Európskej únie  

25. apríl (Štvrtok)

 • splatnosť DPH za marec 2013 alebo 1. kvaertál 2013 + termín na podanie DP pre platiteľov s mesačnou alebo štvrťročnou daňovou povinnosťou
 • splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO, EU + termín na podanie DP pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za marec 2013

Výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za marec 2013

Výplatný termín + 5 dní

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za marec 2013
 • mesačný prídel do sociálneho fondu
 

8. marec (Piatok)

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie - SZČO za február 2013

15. marec (Piatok)

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za február 2013 - FO a PO a predloženie oznámenia o zrazení a odvedení dane správcovi dane
 • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za február 2013 a predloženie oznámenia o zrazení a odvedení dane správcovi dane

20. marec (Streda)

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla za najviac 12 kalendárnych po sebe nasledujúcich mesiacov obrat 49 790 €
 • termín na podanie súhrnného výkazu za január 2013 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci Európskej únie  

25. marec (Pondelok)

 • splatnosť DPH za február 2013 + termín na podanie DP pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO, EU + termín na podanie DP pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za február 2013

Výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za február 2013

Výplatný termín + 5 dní

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za február 2013
 • mesačný prídel do sociálneho fondu
 

8. február (Piatok)

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie - SZČO za január 2013

15. február (Piatok)

 • dvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za január 2013 - FO a PO a predloženie oznámenia o zrazení a odvedení dane správcovi dane
 • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za január 2013 a predloženie oznámenia o zrazení a odvedení dane správcovi dane

20. február (Streda)

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla za najviac 12 kalendárnych po sebe nasledujúcich mesiacov obrat 49 790 €
 • termín na podanie súhrnného výkazu za január 2013 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci Európskej únie

25. február (Pondelok)

 • splatnosť DPH za január 2013 + termín na podanie DP pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • splatnosť spotrebnej dane z A, T, MO, EU + termín na podanie DP pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za január 2013

28. február (Štvrtok)

 • termín na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za január 2013 na DÚ
 • termín pre zamestnávateľa na zúčtovanie prostriedkov predstavujúcich povinný prídel do sociálneho fondu za rok 2012
 • splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za február 2013
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €

Výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za január 2013

Výplatný termín + 5 dní

 •  odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za január 2013
 •  mesačný prídel do sociálneho fondu
 

8. január (Utorok)

 • slatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie - SZČO za december 2012

15. január (Utorok)

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou za december 2012 - FO a PO a predloženie oznámenia o zrazení a odvedení dane správcovi dane
 • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za december 2012 a predloženie oznámenia o zrazení a odvedení dane správcovi dane

21. január (Pondelok)

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla za najviac 12 kalendárnych po sebe nasledujúcich mesiacov obrat 49 790 €
 • termín na podanie súhrnného výkazu za december 2012 alebo za 4. kvartál 2012 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci Európskej únie

25. január (Piatok)

 • termín na podanie daňového priznania k DPH za december 2012 a 4. kvartál 2012 a splatnosť na zaplatenie DPH za uvedené obdobie
 • splatnosť spotrebnej dane z L, P, V, T, MO, EU + termín na podanie DP pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za december 2012

31. január (Štvrtok)

 • termín na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za december 2012 na DÚ
 • splatnosť mesačného preddavku na DPFO a DPPO v 1/12 za január 2013
 • termín na podanie DP k dani z nehnuteľností obci ako správcovi dane, ak daňovníkovi v zdaňovacom období vznikla daňová povinnosť
 • termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2012 a splatnosť uvedenej dane na základe podaného priznania
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €

Výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za december 2012

Výplatný termín + 5 dní

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľom za december 2012
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

 

 

IČO: 46906398
DIČ: 1034508629

Obvodný úrad Prievidza
Číslo živnostenského registra: 340-33758

E-mail: lc@rmucto.sk

© TK 2013